Jag bildade Shakespearesällskapet 2001  och är dess ordförande.   
   Sällskapets tidskrift Shakespeare
kommer ut fyra gånger om året. Där publiceras artiklar om Shakespeares pjäser och om uppsättningar, samt intervjuer med skådespelare och andra.
www.shakespearesallskapet.se
   Jag håller olika föredrag om Shakespeare på bibliotek, teatrar och ...  ja, var ni vill!   
Tillsammans med gruppen 123 Schtunk har jag skrivit två pjäser:
Shakespeare – den absoluta sanningen.
Läs mer  finns på dvd här
Ute ur leken- om Shakespeare d(r)amer

Läs mer

Roland Heiel, ordförande i Shakespearesällskapet